Categories: Gembala Menyapa

Menyadari Segala Kebaikan Tuhan

Bacaan :Kejadian 15:1-12,18

Salam.

Masa pra paska menjadi momen bagi kita untuk lebih menghayati pengorbanan Tuhan Yesus sebelum Ia disalibkan. Allah yang telah menyatakan kasih-Nya kepada manusia yang berdosa. Kita juga boleh merasakan segala kebaikan Tuhan terkhusus kita yang sedang dalam pergumulan, tetapi Allah setia menolong dan membimbing kita pada suatu penyelesaian atas setiap permasalahan yang terjadi.

Permenungan kita hari ini menceritakan karya Allah kepada Abram yang telah dipanggil Allah untuk meninggalkan daerah Urkasdim ke daerah yang baru yaitu tanah Kanaan. Saat Abram telah sampai di Tanah Kanaan ia mengalami permasalahan dengan saudaranya Lot yang membuat keluarga ini berpisah. Namun saat Abram mendengar keadaan Lot yang ditawan, ia menolong Lot bersama dengan hamba-hambanya dan dibawa kembali untuk bersama dengan Abram. Perjalanan Abram yang mencari dan menemukan saudaranya yang sedang dalam kesusahan menjadi gambaran bagaimana Abram ingin berkumpul bersama. Dalam keberkumpulannya dengan sanak saudaranya dan harta yang ia miliki, Abram menantikan kehadiran seorang anak dalam kehidupannya bersama dengan Sarai istrinya. Abram yang dengan segala kehidupan dan pergumulannya, ia datang dan berjumpa dengan Tuhan. Abram meminta kepada Allah untuk diberikan keturunan agar dapat menjadi ahli warisnya, maka Allah dengan kuasa-Nya mengadakan perjanjian dengan Abram untuk diberikan keturunan. Situasi yang dialami Abram yang cukup panjang untuk menanti dan bersabar akhirnya Allah yang baik memberikan apa yang dibutuhkan oleh Abram dan istrinya.

Melalui perjalanan Abram inilah kita menyadari bahwa semua ada waktunya. Ada waktu untuk Abram berjumpa dengan saudaranya dan ada waktu Abram untuk berjumpa dengan Allah secara pribadi menyerahkan kehidupan dan harapannya kepada Tuhan.

Begitu pula kita sebagai orang beriman, terus mensyukuri anugerah hidup ini. Allah yang telah menghimpun kita sebagai keluarga yang diberkati tentu juga memiliki pergumulan. Mari belajarlah untuk menyerahkan segala pergumulan dan harapan dengan mengkhususkan waktu berkumpul bersama dengan yang lain untuk membangun relasi dan mengkhususkan waktu sendiri untuk menyadari segala kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita semua.

Tuhan Yesus memBerkati. Amin.

_(BR)_

Article info